За нас
ИДЕЯТА!

Нашият фокус са децата, а те, с каквото и да се занимават, са си деца – понякога шумни, понякога разсеяни и немирни, но всяко едно е много специално и значимо. И има прости на пръв поглед, но според нас важни принципи, когато общуваме с тях… Затова създадохме един РАЗЛИЧЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР, в който

 • децата НЕ учат над учебниците от сутрин до вечер !
 • децата учат радвайки се на детството, развивайки социална ангажираност и емоционален комфорт !
 • правилата и ценностите са на почит!
 • децата се обучават да развиват силните си страни и да бъдат успешни не само с учението !
 • децата са обичани, щастливи, здрави, образовани, толерантни, самостоятелни !
Ние вярваме, че…
 • възпитанието и обучението се основават най-вече на позитивния пример.
 • децата са личности, които трябва да бъдат уважавани и напътствани, а не контролирани.
 • всяко дете е индивидуалност със собствени силни и слаби страни, които трябва да познаваш за да може да си добър учител.
 • най-успешният начин да накараш едно дете да направи нещо е да направиш така, че то само да го пожелае.
 • вроденото любопитство на децата е най-добрият помощник. Ако искаш да научат нещо, просто стимулирай любопитството им.
 • най-добрият начин да помогнеш на едно дете във всяка ситуация е да го научиш само да се справя с нея.
 • знанията са много важни, но още по важна е увереността, че ги имаш и знаеш как да ги използваш.
И най-вече прилагаме идеите си на практика, с много търпение, любов и внимание.