Школи и центрове
Школа „Приложна  информатика“

В школа “Приложна информатика” се обучават ученици от 1 до 4 клас. Групите са смесени и на практика разделението на децата по групи става според степента на компютърната им грамотност.
В групите за начинаещи се изучават елементите на компютърната система, продуктите на Microsoft Office, както и първоначално обучение за работа в Интернет. Особено внимание се обръща на игрите, тъй като те дават възможност на децата да свикнат да боравят с елементите на компютърната система – мишка, клавиатура, да се ориентират в менюто на игрите, което в повечето случаи е представено по по-атрактивен за децата начин.
В групите за напреднали, децата обогатяват знанията си. Поради слабата компютризация на българските училища, малкият брой часове по информационни технологии и недостига на преподаватели по информатика, голяма част от децата поставят основите на обучението си по информатика и информационни технологии именно в школите на Детския център. Участниците в тези групи се ориентират свободно в Интернет-пространството и използват максимално възможностите му за набавяне на информация, свързана както с интересите им, така и с изучавания в училище материал.
Голям интерес се наблюдава към комуникативните възможности на Интернет – средата. Децата от школата участват ежегодно в международни, национални и регионални конкурси със свои творби – плакати, флаери, мултимедийни презентации, филми.
Школата по приложна информатика е мястото, където децата се потапят във вълшебния свят на информационните технологии и правят първите си стъпки по дългия път към познанието на съвременния високо технологичен свят.

Занятията се провеждат два пъти в седмицата по 1,5 учебни часа. (60 минути).

Такса за групово обучение (от 5 до 12 деца)

Продължителност на обучението
(учебни часове)
Седмичен брой
учебни часове
Седмици
една учебна година
Продължителност
на учебния час
Цена
За учебен час/курс
9033040 мин.2,00/180,00
* Заплащането на таксата може да се извършва седмично, месечно или еднократно при записване в школата.

Школа „Английски  език“

Нашите езикови курсове са съобразени с Общата европейска езикова рамка. В школата по Английски език се обучават ученици от 1 до 4 клас. Обучението се провежда по най – модерните образователни системи, предлагащи лесно и бързо научаване на съвременни чужди езици. На основата на комуникативния подход учениците имат възможност да усвояват както речник, така и граматика, като се набляга изключително много на слушането и разбирането.
Преподава се чрез Интерактивен софтуер за бяла дъска (електронен учебник) за всяко ниво. В обучението са заложени множество игри, забавни диалози, комикси, анимации и лесни способи за плавно въвеждане на учениците в писането на английски език. Включени са теми за обществото и опазването на околната среда и се набляга на изграждането на общочовешки ценности. Курсовете се водят от учители специалисти по езиковото обучение на тази възрастова група и запознати с най – новите и съвременни учебни системи и практики.
Занятията се провеждат два пъти в седмицата по 1,5/2 учебни часа. (60/80 минути).

Учебната система FAIRYLAND

Fairyland е учебна система в четири части, предназначена за обучението по английски език в ранна възраст и през 2010 година е номинирана от Британския съвет. Fairyland 1 развива уменията слушане и говорене. Fairyland 2, 3 и 4 развиват четирите езикови умения – слушане, четене, говорене и писане.
В комплекта за децата влизат: пълноцветен учебник, пълноцветна работни тетрадка, ie-book (интерактивно електронно учебно съдържание, предназначено за самоподготовка у дома), множество разнообразни материали за безплатно смъкване от сайта на издателството.

Такса за групово обучение (от 5 до 8 деца)

Продължителност на обучението
(учебни часове)
Седмичен брой
учебни часове
Седмици
една учебна година
Продължителност
на учебния час
Цена
За учебен час/курс
1003 / 43240 мин.2,70/270,00
* Заплащането на таксата може да се извършва седмично, месечно или еднократно при записване в школата.
Школата предлага индивидуални уроци с цена 12,00 лв./учебен час.