Услуги
ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

1. През учебната година

 • Подготовка на домашн
 • и работи и уроци на ученици от 1-ви до 4-ти клас.
 • Допълнителни занимания върху изучавания учебен материал.
 • Езикова подготовка за училище.
 • Изобразителни дейности.
 • Интелектуални игри, провокиращи въображението и мисленето; игри за позитивно общуване, доверие и отговорност, работа в екип.
 • Беседи с децата – етика, взаимоотношения, актуални проблеми, здравни беседи и пр.
 • Предоставяне на педагогическа информация на родителите.
 • Срещи с интересни личности.

2. Срещу допълнително заплащане:

 • Транспорт.
 • Здравословен обяд /предварителна заявка/.
 • Хималайска солна пещера
 • Център за родителска подкрепа – консултации и работа с логопед, психолог и социален педагог.
 • Занимания след работното време на занималнята.

3. В неделен ден – по заявка и при сформиране на групи:

 • Арт-работилница.

4. През ваканциите:

 • Специална тематична програма.
 • Посещения на атрактивни и забележителни места от град Русе и други градове. Изучаване историята и културата на посещаваните места.
 • Посещения на театър, опера, кино и др.
 • Четене на задължителна художествена литература.
 • Зелени училища.
 • Летни лагери.

5. Занимания за ученици от 1-ви клас:

 • Изпълнение на домашните работи.
 • Работа с учебните тетрадки.
 • Приучване към самостоятелна работа.
 • Упражнения за краснопис, правопис, за усвояване и прилагане на изучаваните граматични правила.
 • Математически упражнения.
 • Упражнения за развитие на четивната техника.
 • Помощ при подготовката за тестове и самостоятелни работи.

6. Занимания за ученици от 2-ри клас:

 • Изпълнение на домашните работи.
 • Работа с учебните тетрадки по БЕЛ, математика, и „Околен свят”.
 • Упражнения за краснопис, правопис, за усвояване и прилагане на изучаваните граматични правила.
 • Математически упражнения – таблица за умножение и деление, решаване на условни задачи.
 • Упражнения за развитие на четивната техника.
 • Упражнения за успешно писмено съчиняване и преразказване.
 • Помощ при подготовката по изучавания западен език; подготовка за срочни и годишни тестове, контролни работи, писмени и устни изпитвания.

7. Занимания за ученици от 3-ти и 4-ти клас:

 • Изпълнение на домашните работи.
 • Работа с учебни тетрадки и помагала.
 • Създаване на умения за усвояване на материала по „Човек и природа” и „Човек и общество”.
 • Писмени упражнения по БЕЛ.
 • Допълнително решаване на задачи от материала по математика от 3-ти и 4-ти клас.
 • Подготовка за изпитите в края на 4-ти клас.
 • Помощ при подготовката по изучавания западен език; подготовка за срочни и годишни тестове, контролни работи, писмени и устни изпитвания.